0

Andrzej Dryszel o pozycji polskich rodziców w sprawach o odebranie im dzieci

Potrzebne są przepisy niepozostawiające miejsca na dowolność. Każdego roku przybywa spraw o wydanie dzieci jednemu z rodziców czy zagranicznej instytucji opiekuńczej. Jak podaje resort sprawiedliwości, w 2014 r. wpłynęło ich 164, a w ubiegłym 190. Wywołują one tak duże emocje,… Continue Reading

0

O konwencji haskiej – Rozmowa z sędzią Leszkiem Kuziakiem

Jakie są podstawowe założenia konwencji haskiej dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę? – Wymieniona przez Panią konwencja jest aktem prawa międzynarodowego, który ma za zadanie przeciwdziałać skutkom bezprawnego uprowadzenia dziecka za granicę lub zatrzymania dziecka za granicą. Jej tekst został opublikowany w Dz.U. z 1995 r.… Continue Reading

0

Sąd Rejonowy w Nysie zbagatelizował przemoc psychiczną i fizyczną Mohammeda nad rodziną. Matka ma mu oddać dziecko.

Katarzyna N. wyjechała z dziećmi z Włoch do Polski bez wiedzy i zgody Mohammeda S. Przed sądem twierdziła, że uciekła do Polski, gdyż mężczyzna miał się znęcać nad nią i starszym rodzeństwem dziewczynki. O Pani Kasi pisaliśmy tutaj>>> Matka chroni dziecko przed obrzezaniem i… Continue Reading

0

Sąd opiekuńczy może poprawić swoje zarządzenie o powrocie uprowadzonego dziecka

ZWIĄZKI PRZEZ GRANICE Transgraniczne uprowadzenia dzieci to bolesny i narastający problem związany z ruchami migracyjnymi, a ma go ograniczyć konwencja haska o cywilnych aspektach uprowadzenia dziecka za granicę. Konwencja oddaje decyzję o jego powrocie w ręce sądu w miejscu przebywania dziecka. Nie przewiduje… Continue Reading

0

Rozporządzenie Bruksela II bis – Zasada jurysdykcji ogólnej i legalizacja dokumentów

Dokumenty związane z uznawaniem lub wykonywaniem orzeczeń w sprawach małżeńskich, w tym wyroki lub zaświadczenia, nie wymagają dopełnienia żadnej formalności w postaci legalizacji. Fundamentalna reguła określonych w rozporządzeniu zasad ustalania jurysdykcji w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej stanowi, że najwłaściwszym forum… Continue Reading

0

Przesłanki odmowy zarządzenia wydania uprowadzonego lub zatrzymanego dziecka

Opracowane przez Temidium.pl W wyjątkowych przypadkach, enumeratywnie wskazanych w Konwencji, istnieje możliwość odmowy zarządzenia powrotu dziecka. W myśl art. 13 Konwencji władza sądowa lub administracyjna państwa wezwanego nie jest obowiązana zarządzić wydanie dziecka, jeżeli osoba, instytucja lub organizacja sprzeciwiająca się… Continue Reading

0

Pytanie do Resortu Sprawiedliwości – co z wydanymi Zagranicy polskimi dziećmi?

Resort sprawiedliwości coraz częściej zachwyca nas nowymi publikacjami dotyczącymi ‘naszych’ polskich uratowanych dzieci. ‘Uratowanych’ bo w trybie konwencji haskiej nie wydanych poza granice Polski. Brawo Rządzący! Co jednak z dziećmi, które zostały błędem systemu sądownictwa wydane z Polski w ręce… Continue Reading