0

Andrzej Dryszel o pozycji polskich rodziców w sprawach o odebranie im dzieci

Potrzebne są przepisy niepozostawiające miejsca na dowolność. Każdego roku przybywa spraw o wydanie dzieci jednemu z rodziców czy zagranicznej instytucji opiekuńczej. Jak podaje resort sprawiedliwości, w 2014 r. wpłynęło ich 164, a w ubiegłym 190. Wywołują one tak duże emocje,… Continue Reading

0

Alienacja rodzicielska to przemoc wobec dziecka – tak stwierdza Ministerstwo Sprawiedliwości

„Zjawisko alienacji rodzicielskiej, jako formy przemocy emocjonalnej wobec dziecka, jest znane zarówno sędziom rodzinnym, jak i specjalistom opiniodawczych zespołów sądowych specjalistów, którzy sporządzają na potrzeby spraw rodzinnych opinie, tak od strony teoretycznej (szkolenia), jak i praktycznej (badania diagnostyczne). (…) Dzieje… Continue Reading

0

O konwencji haskiej – Rozmowa z sędzią Leszkiem Kuziakiem

Jakie są podstawowe założenia konwencji haskiej dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę? – Wymieniona przez Panią konwencja jest aktem prawa międzynarodowego, który ma za zadanie przeciwdziałać skutkom bezprawnego uprowadzenia dziecka za granicę lub zatrzymania dziecka za granicą. Jej tekst został opublikowany w Dz.U. z 1995 r.… Continue Reading